กำหนดการแข่งขัน
THE 3rd HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2017 & PARA TAEKWONDO
สถานที่จัดการแข่งขัน
อาคารชาญชัย อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี |
จำนวนวันที่จัดแข่ง
1
แข่งขันวันที่
5/8/2017
กำหนดหมดเขตรับสมัคร
3/8/2017
สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์
เบอร์โทรติดต่อ
Email
Website
ใบสมัครเพื่อดาวโหลด