กำหนดการแข่งขัน
RSU FAI - FAH by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 8
สถานที่จัดการแข่งขัน
อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต |
จำนวนวันที่จัดแข่ง
1
แข่งขันวันที่
2 / 9 / 2560
กำหนดหมดเขตรับสมัคร
สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์
เบอร์โทรติดต่อ
092-782-6965 ครูเจม 087-677-2444 ฝ่ายระบบon-line เว็บไซด์ธารน้ำ
Email
Website
ใบสมัครเพื่อดาวโหลด
 RSU FAI - FAH  by TMB

 เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 8 

ประเภทต่อสู้( เคียวรูกิ)        แบ่งเป็น  8 รุ่น

                ประเภท ยุวชน    ชาย และหญิง       อายุ 3-4 ปี         (ไม่เกิน พ.ศ. 2556 เฉพาะ class C , Class D )

                 ประเภท ยุวชน   ชาย และหญิง       อายุ 5 - 6 ปี        (พ.ศ. 2554-2555)            คลาส A/B/C/D

 ประเภท ยุวชน                  ชาย และหญิง       อายุ 7 - 8 ปี       (พ.ศ. 2552 – 2553)         คลาส A/B/C/D

ประเภท ยุวชน    ชาย และหญิง       อายุ 9 – 10 ปี    (พ.ศ. 2550 – 2551)         คลาส A/B/C/D

ประเภท ยุวชน    ชาย และหญิง       อายุ 11 – 12 ปี  (พ.ศ. 2548 – 2549)       คลาส A/B/C/D

                ประเภทยุวชน     ชาย และหญิง       อายุ 13 – 14 ปี  (พ.ศ. 2546 – 2547)         คลาส A/B/C/D

                ประเภทเยาวชน       ชาย และหญิง   อายุ 15 – 17 ปี (พ.ศ. 2543 – 2545)       คลาส A/B/C

                ประเภทประชาชน    ชายและหญิง   18  ปี ขึ้นไป ( เกิดก่อนหรือ พ.ศ.2542 ) คลาส A/B/C

 

          รุ่นพิเศษ อายุ 30+

*********************************************************************************************************************

ประเภท ต่อสู้ทีม  3 คน   ชาย ,หญิง  แบ่งเป็น  4  รุ่น 

                   ประเภท ยุวชน            อายุ ไม่เกิน  10 ปี   

น้ำหนักรวม            ทีมชายไม่เกิน 110กก.       ทีมหญิงไม่เกิน 100

                   ประเภท ยุวชน            อายุ  ไม่เกิน 12  ปี

น้ำหนักรวม            ทีมชายไม่เกิน 150กก.       ทีมหญิงไม่เกิน 130

ประเภท ยุวชน            อายุ  ไม่เกิน 15  ปี      

น้ำหนักรวม            ทีมชายไม่เกิน 180กก.       ทีมหญิงไม่เกิน 160

ประเภท เยาวชน          อายุ  ไม่เกิน 17  ปี

น้ำหนักรวม            ทีมชายไม่เกิน 200กก.       ทีมหญิงไม่เกิน180 กก.

............................................................................................................................................................

  ประเภท พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม,คู่ชาย ,คู่หญิง และทีม    แบ่งเป็น  8  รุ่นอายุ

ประเภท ยุวชน            อายุ 7 – 8 ปี (พ.ศ. 2552 – 2553)

 ประเภท ยุวชน            อายุ 9 – 10 ปี (พ.ศ. 2550 – 2551)                                                               

  ประเภท ยุวชน            อายุ 11 – 12 ปี (พ.ศ. 2548 – 2549)                                                               

ประเภท ยุวชน            อายุ 13 – 14 ปี (พ.ศ. 2546 – 2547)

 ประเภท เยาวชน          อายุ 15 – 17 ปี (พ.ศ. 2543 – 2545)

  ประเภทประชาชน        อายุ 18 – 30  ปี (พ.ศ. 2542 – 2530)

 ประเภทประชาชน        อายุ 30 – 40  ปี (พ.ศ. 2531 – 2520)  

ประเภทประชาชน        อายุ  40  ปีขึ้นไป

ประกาศรับสมัครนักกีฬาที่ยากจนแลชิงถ้วยประะด้อยโอกาสทางสังคมหรือที่มูลนิธิ องค์กรต่างๆ อุปการะ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการ FAI-FAH by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 8.....ฟรี ไม่มีใครใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยส่งหนังสือจากต้นสังกัดหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน