กำหนดการแข่งขัน
THAITAE OPEN INTERNALTIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2017
สถานที่จัดการแข่งขัน
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ฮอล | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร
จำนวนวันที่จัดแข่ง
1
แข่งขันวันที่
2/12/2560
กำหนดหมดเขตรับสมัคร
สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์
เบอร์โทรติดต่อ
0917702888
Email
joe_thitipong@hotmail.com
Website
ใบสมัครเพื่อดาวโหลด