กำหนดการแข่งขัน
RSU ณัฐกร จูเนียร์ เทควันโด ครั้งที่ 18
สถานที่จัดการแข่งขัน
ม.รังสิต | ปทุมธาน |
จำนวนวันที่จัดแข่ง
1
แข่งขันวันที่
26 / 5 / 2561
กำหนดหมดเขตรับสมัคร
สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์
เบอร์โทรติดต่อ
อ.โต้ง 081-317-9091
Email
Website
ใบสมัครเพื่อดาวโหลด
 ประเภทที่แข่งขัน

-การแข่งขันมีประเภทเดี่ยว &ทีม 3 คน

-คลาสโรงเรียน แบ่งสาย 2 คน &คลาส C แบ่งสาย 4 คน

-ประเภทท่ารำ

 - รุ่นเยาวชนอายุ13-14 ปี,15-17ปี,ประชาชนคลาสA(ใช้เกราะไฟฟ้า ถุงเท้าไฟฟ้านำมาเอง)

++1.ประเภท ต่อสู้

รุ่นยุวชนอายุ ไม่เกิน 3 - 4 ปี (2557-2558)                  Class B , Class C

รุ่นยุวชนอายุ ไม่เกิน 5 - 6 ปี (2555-2556)                    Class B , Class C

รุ่นยุวชนอายุ ไม่เกิน 7-8 ปี(2553-2554)         Class A, Class B, Class C  

รุ่นยุวชนอายุ ไม่เกิน9-10 ปี(2551-2552)        Class A, Class B, Class C  

รุ่นยุวชนอายุ ไม่เกิน 11-12 ปี (2549-2550)    Class A, Class B , Class C  

รุ่นเยาวชนอายุ ไม่เกิน 13-14 ปี(2547-2548)  Class A , Class B , Class C  

รุ่นเยาวชนอายุ ไม่เกิน 15-17ปี (2544-2546)  Class A , Class B , Class C  

รุ่รประชาชนทั่วไป                                          Class A , Class B , Class C  

++2.ประเภท ต่อสู้ทีม

รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน8-9 ปี ทีมชาย , ทีมหญิง               (น้ำหนักรวมไม่เกิน 90 กก.)

รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 9-10ปี ทีมชาย , ทีมหญิง             (น้ำหนักรวมไม่เกิน100กก.)

รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 11-12 ปี ทีมชาย, ทีมหญิง            (น้ำหนักรวมไม่เกิน 120กก.)

รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 13-14ปี ทีมชาย, ทีมหญิง             (น้ำหนักรวมไม่เกิน 140กก.)

รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 15-17 ปี ทีมชาย, ทีมหญิง           (น้ำหนักรวมไม่เกิน 160 กก.)

รุ่นประชาชนทีมชาย, ทีมหญิง                                     (น้ำหนักรวมไม่เกิน 180กก.)