กำหนดการแข่งขัน
การแข่งขันเทควันโด นครหาดใหญ่ แชมป์เปี้ยนครั้งที่ 1
สถานที่จัดการแข่งขัน
ณ. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ( พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา | หาดใหญ |
จำนวนวันที่จัดแข่ง
1
แข่งขันวันที่
19 / 5 / 2561
กำหนดหมดเขตรับสมัคร
สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์
เบอร์โทรติดต่อ
089 ? 1799758 074-805428 ครูตั้ม
Email
Website
ใบสมัครเพื่อดาวโหลด
 การแข่งขันเทควันโด นครหาดใหญ่ แชมป์เปี้ยนครั้งที่ 1

                                     ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

                      ณศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ( พรุค้างคาว ) จังหวัดสงขลา 

-----------------------------------------------------

รุ่นยุวชน อายุ 3-4 ปี  (เกิด พ.ศ. 2556-2557) Class C

รุ่นยุวชน อายุ 5- 6 ปี (เกิด พ.ศ. 2554-2555) Class  B C

รุ่นยุวชน อายุ 7-8 ปี  (เกิด พ.ศ. 2552-2553) Class A B C

รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี (เกิด พ.ศ. 2550-2551)Class A B C

รุ่นยุวชน อายุ11-12 ปี(เกิด พ.ศ. 2548-2549) Class A B C

รุ่นเยาวชนอายุ 13-14 ปี(เกิด พ.ศ. 2546-2547) Class A B C

รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี(เกิด พ.ศ. 2543-2545)  Class  A B C

รุ่นประชาชนอายุ  18 ปี ขึ้นไป( เกิด พ.ศ. 2542 ขึ้นไป ) Class  A B

หมายเหตุ     มือเก่า          Class A มีคุณวุฒิตั้งแต่เหลือง ถึงสายดำ

                    มือใหม่        Class B  มีคุณวุฒิตั้งแต่สายเหลืองถึง สายฟ้า

      มือใหม่พิเศษ  Class C ( ห้ามเตะศีรษะและลูกหมุนทุกชนิด ) มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับสายขาวถึงสายเหลือง

หมายเหตุ  *** ในรุ่น มือใหม่พิเศษ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ฝึกสอน ***             

ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบการแข่งขันเทควันโด

รุ่นยุวชน  อายุ3-4 ปี 5-6 ปี 7-8 ปี 9-10 ปี 11-12 ปี

รุ่นเยาวชน  อายุ  13-14  ปี 15-17  ปี

รุ่นประชาชนทั่วไป

ประเภท  พุมเซ่  ที่กำหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่น ประเภท พุ่มเซ่ เดี่ยว ( เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง)

หมายเหตุ-   ผู้แข่งขันสามารถลงแข่งขันในรุ่นอายุสูงกว่าตนเอง และสูงกว่าขั้นสายของตนเองได้              

-   พุมเซ่เดี่ยว สามารถลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 สาย แต่ต้องสูงกว่าสายในปัจจุบัน

รุ่นอายุ/ระดับสาย

เหลือง

เขียว

ฟ้า

น้ำตาล

แดง

ดำแดง, ดำ

5- 6 ปี

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

7 – 8 ปี

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

9 – 10 ปี

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

11 – 12 ปี

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

13 – 14 ปี

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

15 – 17 ปี

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

รุ่นประชาชนอายุ  18 ปี ขึ้นไป

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo