กำหนดการแข่งขัน
การแข่งขันเทควันโดสุราษฎร์ธานี แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
สถานที่จัดการแข่งขัน
สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
จำนวนวันที่จัดแข่ง
1
แข่งขันวันที่
14 / 7 / 2561
กำหนดหมดเขตรับสมัคร
สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์
เบอร์โทรติดต่อ
081-968-7206
Email
Website
ใบสมัครเพื่อดาวโหลด