กำหนดการแข่งขัน
เทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมืองหลวงปู่ศุข ชัยนาทเทควันโด โอเพ่น ครั้งที่ 5
สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนวัดสิงห์ | ชัยนาท |
จำนวนวันที่จัดแข่ง
1
แข่งขันวันที่
21 / 7 / 2561
กำหนดหมดเขตรับสมัคร
สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์
เบอร์โทรติดต่อ
081-7861136
Email
Website
ใบสมัครเพื่อดาวโหลด
 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน

เทควันโดชิงถ้วยประทาน  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี   พระวรราชาทินัดดามาตุ  

เมืองหลวงปู่ศุข ชัยนาทเทควันโด  โอเพ่น  ครั้งที่  5

       วันที่   21 กรกฎาคม 2561   ณ  โรงเรียนวัดสิงห์

ชิงเงินรางวัล  20,000 บาท

(ถ้วยคะแนนรวมนับทุก Class  A,B,C ที่มีคู่แข่งแต่ 4 คน)

จัดการแข่งขันโดย 

ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดชัยนาท