กำหนดการแข่งขัน
Takhli Taekwondo Championship 2019
สถานที่จัดการแข่งขัน
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสว่างวงษ์ อ.ตาคลี ต.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ | นครสวรรค์
จำนวนวันที่จัดแข่ง
1
แข่งขันวันที่
10/08/2019
กำหนดหมดเขตรับสมัคร
สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์
เบอร์โทรติดต่อ
099 - 3760202 (มิ้ว) , 084 ? 5910523 (ฮาร์ท)
Email
Website
ใบสมัครเพื่อดาวโหลด