กำหนดการแข่งขัน
Taekwondo Friendly Championship 2019
สถานที่จัดการแข่งขัน
สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถ.กาญจนาภิเษก | กรุงเทพมหานคร
จำนวนวันที่จัดแข่ง
1
แข่งขันวันที่
17/08/2019
กำหนดหมดเขตรับสมัคร
ปิดระบบรับสมัคร 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์
เบอร์โทรติดต่อ
081 ? 6823149, 082 ? 2995445
Email
Website
ใบสมัครเพื่อดาวโหลด