กำหนดการแข่งขัน
THAITAE OPEN 2019
สถานที่จัดการแข่งขัน
| กรุงเทพมหานคร
จำนวนวันที่จัดแข่ง
1
แข่งขันวันที่
2/11/2019
กำหนดหมดเขตรับสมัคร
สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์
เบอร์โทรติดต่อ
0917702888
Email
Website
ใบสมัครเพื่อดาวโหลด