add222


รายละเอียดการลงโฆษณากับ www.thaitae.net
ตำแหน่ง  A   บริเวณตำแหน่ง CERTER ขนาด 4 x 6 นิ้ว เปลี่ยน สลับกับข่าวสารเทควันโด ล่าสุด  
ค่าโฆษณา  2500 บาทต่อเดือน 
ตำแหน่ง  B บริเวณตำแหน่ง ด้านขวาบน ขนาด  4 x 3 นิ้ว   
ค่าโฆษณา  1500 บาทต่อเดือน 
ตำแหน่ง  C บริเวณตำแหน่ง ด้านล่าง กลาง ขนาด กว้าง 490 Px สูง 140 Px
ค่าโฆษณา  800  บาทต่อเดือน 
ตำแหน่ง  D  บริเวณตำแหน่ง จอวีดีโอ แสดงภาพเคลื่อนไหว ขนาด height="390" width="490"
ค่าโฆษณา  1000 บาทต่อเดือน 
ตำแหน่ง  E บริเวณตำแหน่งซ้ายล่าง ติดกับ จอแสดงภาพเคลื่อนไหว
ค่าโฆษณา  700  บาทต่อเดือน 


โปรโมชั่น สำหรับการแข่งขันเทควันโด แบบทุกตำแหน่ง ชัดเจนเต็มตา

ลงประสัมพันธ์ ในตำแหน่ง A B  D  ปกติ 5000 ต่อเดือน

ลด 50 % เหลือเพียง 2500 ต่อเดือน

( THAITAE.NET พร้อมร่วมสนับสนุนการแข่งขัน )
 
อัตตราค่าโฆษณา อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ลงโฆษณากับทาง THAITAE.NET พร้อมเข้าถึงสังคม On line FACEBOOK ของนักเทควันโดกว่า -5000 คน ด้วยช่องทาง FACEBOOK ของ thaitae.net
พร้อมพันธมิตรของการจัดการแข่งขัน อาทิ  โรงงานถ้วยรางวัล, ร้านค้าชั้นนำ, อุปกรณ์เทควันโด, สนามแข่งขัน , อุปกรณ์ให้คะแนน , ทีมงานออกแบบ โปสเตอร์ และสื่อการแข่งขัน , พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน


โทร 083-158-6158