Thaitae News
3rd World Taekwondo Cadet Championshionships 2017 ทีมไทยคว้า 3 แชมป์
 

 
      3rd World Taekwondo Cadet Championshionships 2017 ณ เมืองชามเอลเช็ค ประเทศอียิปต์

  แข่งขันวันที่ 24-27 สิงหาคม 2560 กลับมาพร้อมกับผลงาน 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3  เหรียญทองแดงชนะเลิศคะแนนรวมทีมหญิง
 โค้ชยอดเยี่ยมทีมหญิง
3 เหรียญทอง
????????ด.ญ.รตาทิพย์ นามศรี 
รุ่นยุวชนน้ำหนักไม่เกิน 33 กก.

????????ด.ญ.ศศิกานต์ ทองจันทร์ 
รุ่นยุวชนน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.
 

????????ด.ญ.ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา 
รุ่นยุวชนน้ำหนักไม่เกิน 41 กก

 

3 เหรียญเงิน 
????????ด.ช.ธาวิน แย่งคุณเชาว์ 
รุ่นยุวชนน้ำหนักไม่เกิน 37 กิโลกรัม


 

????????ด.ญ.ภาวิไล กอบเกื้อกูล 
รุ่นน้ำหนัก59+กก.

????????ด.ญ.ฟ้าใส จากนอก 
รุ่นยุวชนน้ำหนักไม่เกิน 29

 

3 เหรียญทองแดง
????????ด.ช.ธนกฤต ยอดรักษ์ 
รุ่นยุวชนน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.


 

????????ด.ช.ณภัทร ศรีติมงคล 
รุ่นน้ำหนัก 45-49กก.

 


????????
ด.ช.ปัณณธร ตะลัยวงศ์ 
รุ่นน้ำหนัก 53-57กก.THAITAE.NET ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาชุด 3rd World Taekwondo Cadet Championshionships 2017 ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้