Thaitae News
3rd Asian Cadet Poomsae Taekwondo Championships คว้ามาได้ 5 ทอง 3 เงิน
 

ผลการแข่งขัน 3rd Asian Cadet Poomsae Taekwondo Championships ระหว่างวันที่ 20กรกฎาคม 2562 ประเทศไทยส่งการแข่งขันทั้งหมด 8 รายการ คว้ามาได้ 5 ทอง 3 เงิน และถ้วยคะแนนรวมอันดับที่ 1 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม Ms. Lee Nayeon และ ผู้ตัดสินยอดเยี่ยม อาจาร์ยเก๋ จตุพร เหมวรรโณ

เหรียญทอง

พุมเซ่เดี่ยวหญิง
(ดญ.รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง)
เหรียญทอง Thailand
เหรียญเงิน Taipei
เหรียญทองแดง Vietnam,Philines

ฟรีสไตล์พุมเซ่เดี่ยวชาย
(ดช.พีรพัฒน์ ตระกาลวิจิตร)
เหรียญทอง Thailand
เหรียญเงิน Vietnam
เหรียญทองแดง Macau,Taipei

 ฟรีสไตล์พุมเซ่เดี่ยวหญิง
(ดญ.สิริยาพร แสงช่วง)
เหรียญทอง Thailand
เหรียญเงิน Taipei
เหรียญทองแดง Vietnam,Macau

พุมเซ่ทีมชาย
(ดช.พีรชาญ มานะมุ่งประเสริฐ,ดช.สรวิศ คงตุด,ด.ช.ณัธก้อง แสนใจ)
เหรียญทอง Thailand
เหรียญเงิน Taipei
เหรียญทองแดง Philippine,macau

ฟรีสไตล์ทีม
(ดช.ณัธก้อง แสนใจ,ดช.ธนันพงศ์ หวงสุวรรณากร,ดช.พีรพัฒน์ ตระกาลวิจิตร,ดญ.ศิริยาพร แสงช่วง,ดญ.กนกพร นาคมณี)
เหรียญทอง Thailand
เหรียญเงิน Vietnam
เหรียญทองแดง Taipei,Macau

เหรียญเงิน

พุมเซ่เดี่ยวชาย
(ดช.ธนันพงศ์ หวงสุวรรณากร)
เหรียญทอง Philippine
เหรียญเงิน Thailand
เหรียญทองแดง Vietnam,Taipei

พุมเซ่คู่ผสม
(ดญ.กนกพร นาคมณีและดช.สรวิศ คงตุด)
เหรียญทอง Philippine
เหรียญเงิน Thailand 
เหรียญทองแดง Vietnam,Taipei

ฟรีสไตล์พุมเซ่คู่ผสม
(ดญ.รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทองและดช.พีรชาญ มานะมุ่งประเสริฐ)
เหรียญทอง Vietnam
เหรียญเงิน Thailand 
เหรียญทองแดง Taipei,Jordanเทควันโดไทยคว้า 2 ทอง 3 เงิน 3 ทองแดง 5th Asian Poomsae Taekwondo Championships

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ผ่านมา ทีมเทควันโดไทย ลงแข่งขัน เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2019 ณ เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน

ทีมชาติไทยส่งทำการแข่งขันทั้งหมด 9 รายการ สามารถทำผลงานได้ 2 เหรียญทอง ในรุ่น พุมเซ่ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง และทีมชาย และอีก 3 เหรียญเงินและ3 เหรียญทองแดงและสามารถคว้าถ้วยรางวัลรวมประเภทพุมเซ่อันดับที่ 2 อีกด้วย
ขอแสดงความยินดีกับทีมไทยมา ณ ที่นี้

ถ้วยรางวัลรวมประเภทพุมเซ่อันดับที่ 2 
ด้วยผลงาน 2ทอง 3เงิน 3ทองแดง ประกอบไปด้วย

2เหรียญทอง

พุมเซ่ทีมชาย
(นายสิปปกร เวชกรณ์ปฏิวงศ์,สุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง,วรพล เซี่ยงหลิว)
เหรียญทอง Thailand
เหรียญเงิน Taipei
เหรียญทองแดง Vietnam,Korea

ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง
(น.ส.ศศิภา ชูผล)
เหรียญทอง Thailand
เหรียญเงิน Taipei
เหรียญทองแดง Vietnam,Macau

3 เหรียญเงิน

พุมเซ่เดี่ยวชาย
(นายสิปปกร เวชกรณ์ปฏิวงศ์)
เหรียญทอง Korea
เหรียญเงิน Thailand
เหรียญทองแดง Vietnam,Taipei

พุมเซ่คู่ผสม
(น.ส.ณัฐกฤตตา สุธรรมและนายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง)
เหรียญทอง Korea
เหรียญเงิน Thailand 
เหรียญทองแดง Vietnam,Taipei

ฟรีสไตล์คู่ผสม
(น.ส.ณัฐกฤตตา สุธรรม,วรพล เซี่ยงหลิว)
เหรียญทอง Vietnam
เหรียญเงิน Thailand
เหรียญทองแดง Taipei

3เหรียญทองแดง

พุมเซ่เดี่ยวหญิง
(น.ส. กนกชนก เจริญยิ่ง)
เหรียญทอง Korea
เหรียญเงิน Taipei
เหรียญทองแดง Thailand,Vietnam

พุมเซ่ทีมหญิง
(นางสาว นภัสสร ปิตินานนท์ ,นางสาว กนกชนก เจริญยิ่ง,นางสาว รดาพร แซ่พู่)
เหรียญทอง Taipei
เหรียญเงิน Korea
เหรียญทองแดง Thailand,Philipines

ฟรีสไตล์ทีมผสม
(นางสาว นภัสสร ปิตินานนท์ ,นางสาว ศศิภา ชูผล,นายอัชราฟ อนันตพงศ์,นายณัฐชัย สุทา, นายพรรณวัชร ศรีคชา)
 เหรียญทอง Taipei
 เหรียญเงิน Vietnam
 เหรียญทองแดง Thailand,Philipines
ขอบคุณข้อมูลรูปภาพ 
จากสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย


สนับสนุนข่าวสารโดย
 
KICK X   KICK YOUR WAY OUT เตะฝ่าทุกอุปสรรค    

PoomsaeShop.com  จำหน่ายอุปกรณ์เทควันโด

THAITAE OPEN 2019
9-11-2019