Photo News

4 เหรียญทอง 2เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง Chunchueon Korea Open International Championships 2017

 

ผลการแข่งขัน Chunchueon Korea Open International Championships 2017 ณ เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ ประเภทพุมเซ่ เมื่อวานนี้ ทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้4 เหรียญทอง 2เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

4 เหรียญทอง 

1. น้องคิม ภัทรพงศ์ เซ่งเมือง ประเภทเยาวชนเดี่ยวชาย
2. น้องออมสิน อรนวีย์ ศรีสหกิจ ประเภทเยาวชนเดี่ยวหญิง
3. ประเภทเยาวชนทีมชาย 
-น้องคิม ภัทรพงศ์ เซ่งเมือง
-น้องมิวสิค สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์
-น้องออมสิน ชวลิต โขพนะ
4. ประเภทเยาวชนทีมหญิง
-น้องเจล เพ็ญกัญญา ไพศาลเกียรติคุณ
-น้องออมสิน อรนวีย์ ศรีสหกิจ
-น้องอร กชวรรณ ชมชื่น

2 เหรียญเงิน
1. น้องเบนซ์ พงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ 
ประเภทประชาชนเดี่ยวชาย
2. ประเภทเยาวชนคู่ผสม 
-น้องคิม ภัทรพงศ์ เซ่งเมือง
-น้องอร กชวรรณ ชมชื่น

2 เหรียญทองแดง 
1. ประเภทเยาวชนคู่ผสม 
-น้องมิวสิค สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์
-น้องเจล เพ็ญกัญญา ไพศาลเกียรติคุณ

2. ประเภทประชาชนคู่ผสม
- น้องเบนซ์ พงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ 
- น้องลูกเกด เกษรา เกียรติอัชวะชัย

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

Jcalicu Thailand ลุยเกาหลีคว้าแชมป์ ฮามาดัง 2017

 

 Jcalicu Thailand ลุยเกาหลีคว้าแชมป์ ฮามาดัง ...

 1